S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača a takisto tam môžete vymazať už uložené cookies. Predvolené nastavenie súborov cookies je nastavené na najnižšiu možnú úroveň, aby bola zaručená základná funkčnosť obchodu a možnosť objednávania tovaru.

+421 944 519 927 Po - Pi od 8:00 do 16:00

Kontakty

Na Hlinách 25, Trnava
tel: +421 944 519 927
info(a)orienta.sk

Novinky

arr39.8.2019 SHIAZO je späť!Doplnili sme na sklad skoro 40 príchutí obľúbených kamienkov SHIAZO v 100g aj 250g baleniach.... arr310.7.2019 Nové vodné fajky KAYADo ehopu sme naskladnili niekoľko nových kúskov vodných fajok značky KAYA....

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, reklamačné podmienky1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou 

Nargila s.r.o., so sídlom Na Hlinách 6929/25, 91701 Trnava, IČO: 46 485 783, DIČ: 2023423699, IČ DPH: SK2023423699, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 28802/T, oddiel: Sro (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.orienta.sk.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

1.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto a spôsob dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.4 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope.

K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.


2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to buď telefonicky (tel: +421944446970), alebo e-mailom (e-mailová adresa info@orienta.sk),  alebo listom zaslaným poštou (adresa: Nargila s.r.o., Na Hlinách 6929/25, 91701 Trnava).

Ak zákazník posiela odstúpenie od zmluvy emailovou poštou, alebo listom, je nutné uviesť číslo objednávky na ktorú sa storno vzťahuje.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.


2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou,prípadne dokladom z ERP).

Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Nargila s.r.o. Na Hlinách 6929/25, 91701 Trnava v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. 

2.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:


Ak tovar, ktorý si objednal bol špecificky upravovaný a určený osobitne pre potreby jedného zákazníka teda kupujúceho.


3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Spôsob dodania tovaru je
- prostredníctvom Slovenskej pošty

- prostredníctvom Zásielkovne

- prostredníctvom prepravcu GLS

3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

3.3 Cena balného a dopravy v rámci územia SR,:
a) pri objednávke tovaru v hodnote do 70 € do hmotnosti 10 kg a doručení Slovenskou poštou je 2,99 € pri platbe na účet vopred, prípadne službou Barion; v prípade platbou na dobierku 3,98€
b) pri objednávke tovaru v hodnote do 70 € do hmotnosti 5 kg a doručení Zásielkovňou je 2,39 € pri platbe vopred na účet vopred, prípadne službou Barion; v prípade platbou na dobierku 4.28€
c) pri objednávke tovaru v hodnote do 70 € do hmotnosti 30 kg a doručení GLS je 3,99 € pri platbe na účet vopred, prípadne službou Barion; v prípade platbou na dobierku 4,98€
d) pri objednávke tovaru v hodnote nad 70€ je poštovné zdarma ako pri doručení Slovenskou poštou, Zásielkovňou, GLS aj pri osobnom odbere na prevádzke

3.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade platbou bankovým prevodom, alebo službou Barion).

3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru daňový doklad,  ktorý zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

Predávajúci má právo odoslať daňový doklad k objednávke po prevzatí kupujúcim prostredníctvom elektronického daňového dokladu na email uvedený v objednávke.


4. Platobné podmienky


4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné vrátane DPH.

Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:
- bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho

- službou platobnej brány Barion

- dobierkou


4.3  Platbu bankovým prevodom  je potrebné uskutočniť do troch (3) pracovných dní od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky.

Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.

Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do dvadsať jedna (21) pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, predávajúci objednávku zruší a nebude odosielať

4.4 Platbu platobným systémom Barion je nutné uhradiť platobnou kartou. Po prijatí platby na náš účet Barion, bude objednávka zmenená do statusu vybavovania objednávky.

 

5. Ďalšie zmluvné podmienky

5.1 Ak predávaj
úci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť vopred zaplatenú cenu za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.


6. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie


6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom (emailová adresa: info@orienta.sk) alebo telefonicky (tel.číslo: +421944446970).
2. Poslať reklamovaný tovar na adresu: Nargila s.r.o., Na Hlinách 6929/25, 91701 Trnava
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


6.4 Odstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.5.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6 Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


7. Alternatívne riešenie sporov

 

7.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@orienta.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

7.2 ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.mZoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

7.3 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm​.

7.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7.5 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

7.6 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

7.7 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

7.8 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

8.3 Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  je na adrese: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.orienta.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

8.6 Vyhotovenie produktu sa nemusí úplne zhodovať s vyobrazením (farebné odtiene)

8.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné problémy spojené s používaním produktov, kupujúci tieto produkty používa na vlastnú zodpovednosť

  

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2019

Kontakty

Adresa: Na Hlinách 25, Trnava

Email: info(a)orienta.sk

Telefón: +421 944 519 927

MjllNDA